Neden Arge Değerleme?

 Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2008 tarihli ve 26/1046 sayılı kararı ile değerleme hizmeti verecek kuruluşlar listesine alınmıştır. Bu karar, Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri:VIII, No:35'te belirtilen kurallar çerçevesinde alınmıştır.

• Şirketimiz, 13/03/2012 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.

• Şirketimiz, Sertifikalı Değerleme Şirketleri Derneği'nin üyesidir.

• Şirketimizin tüzel kişiliği ve değerleme uzmanları, 30/06/2011 tarihinden itibaren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir.

• Şirketimiz, "Bankalara Taşınmaz veya Taşınmaza İlişkin Hak ve Menfaatlerin, Taşınmaz Projelerinin Değerlemesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında, 02/08/2012 tarihli ve 4887 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı ile "bankalara taşınmaz veya taşınmaza ilişkin hak ve menfaatlerin, taşınmaz projelerinin değerlemesi" hizmeti verme yetkisine sahiptir.

• Şirketimiz, lisanslı uzman kadrosu ile taşınmaz, taşınır ve makine teçhizatlarının değerlemesi için kurulmuştur. Şirketimiz, bu faaliyeti ile diğer değerleme şirketlerinden farklı ve uzman bir yapıdadır. Şirketimizdeki deneyimli uzmanlarımız, CMB (Sermaye Piyasası Kurulu) lisanslı değerleme uzmanlarıdır ve ilgili mesleki kuruluşlardan sertifikaları bulunmaktadır.

• Değerleme hizmetlerimizde IVS Uluslararası Değerleme Standartları, EVS Avrupa Değerleme Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır.

• Değerleme raporumuz tamamlandıktan sonra sonuç açık ve net bir şekilde açıklanır ve sonuca nasıl ulaşıldığı profesyonel bir sunumla ayrıntılı ve aydınlatıcı bir şekilde açıklanır.