Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerlemeleri tipik olarak profesyoneller tarafından yapılır. İpotek kredisi verenler, mülkün ödünç verdikleri değere değdiğinden ve mülkün tam olarak geri ödenmesi için yeterli öz sermayeye sahip olduğundan emin olmak isterler. Ancak süreç karmaşık olabilir.
Süreç genellikle, indirgenmiş net işletme geliri yöntemi veya brüt gelir çarpanı yaklaşımı gibi özsermaye analizi tekniklerine dayanır. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, bir mülkün nihai değerinin, mülkün şu anki değeriyle aynı olmadığını, ancak gelecekte daha değerli olabileceğini belirtmekönemlidir. Portföylerini çeşitlendirmenin yanı sıra mevcut holdinglerinin değerini de artırabilirler.Gayrimenkul değerlemesi, yatırımcıların yatırımlarının para kaybetmemesini sağlamak için önemli birsüreçtir.

Ayrıca, bir mülkün değerini artırmak veya azaltmak için bir strateji geliştirmek için deönemlidir. Bir mülkün değerini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör olsa da,araştırma ve deneyim bunlardan en önemlisidir.Gayrimenkul değerlemesinde yaygın olarak kullanılan üç yöntem vardır. Birincisi, adil piyasadeğeridir. Bu, bir mülkün bugünkü değeridir ve bugün satılırsa inşa etmenin maliyetine eşdeğerdir.İkinci yöntem, mülkün hasar görmesi durumunda inşa etmenin veya değiştirmenin maliyeti olangerçek veya yenileme maliyeti değeridir. Bu yöntem en çok gayrimenkul yatırımlarında kullanılır.

Gayrimenkul değerlemeleri, piyasa değerine ek olarak, öz sermaye analizi stratejilerine dayanmaktadır. Bir mülkün değeri, geliri ve nakit akışı belirlenerek tahmin edilebilir. Örneğin, 10 dönümlük bir mülk, on bin dönümlük araziden daha değerli olabilir. Bununla birlikte, tek bir dönümlük bir arsa, bir dönümden daha az değere sahiptir. Sonuç olarak, gayrimenkul değerlemesi birçok farklı faktöre dayanmaktadır. Bazı yatırımcılar, belirli şehirlerdeki göç kalıpları hakkında aktif bilgiye sahiptir. Bu, belirli bir mülkün en hızlı değer kazanma oranını belirleyebilecekleri anlamına gelir.

ARGE Değerleme olarak, yerel göç kalıpları ve gelişme eğilimlerini dikkate alıyor, şehrin hangi bölgelerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde en çok değer kazanacağını belirliyoruz. Yukarıda saydığımız gayrimenkul değerleme yöntemlerinden hangisinin sizin için en uygun olacağını belirliyor ve konusunda uzman çalışanlarımızla siz değerli yatırımcılara profesyonel hizmet sunuyoruz.

İncele

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Kentsel dönüşüm, eski bir binanın yeni bir yapıya dönüştürülmesi sürecidir. Malum olduğu üzere, kentsel dönüşüm, yaşam alanlarını daha yaşanabilir kılmak isteyen apartman sahipleri için ideal bir karar olabilmektedir. Buradaki önemli süreçlerden biri yatırımın karşılığının alındığından emin olunmasıdır. ARGE değerleme olarak, kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış profesyonelimizle, en yüksek karı sağlayacak uygun bir yatırım kararını vermenize yardımcı olmaktayız. Projenizin planlanması ve buna uygun iş modeli için sizinle birlikte çalışıyor, kentsel dönüşüm süreçlerinizi yönetiyoruz. Projenin her aşamasında size rehberlik etmekte, bilinçli ve doğru kararlar vermeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sağlamaktayız. Ayrıca hangi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmeniz gerektiğini size bildirmekte ve süreç boyunca size eşlik etmekteyiz. Tüm yıkım ve yeniden yapım süreçlerine nezaret ediyor ve kat maliklerinin taşınması ve kiralama işlemleri için destek veriyoruz. Kentsel Dönüşüm kapsamında, pazar değeri ve şerefiye tespitleri uzman kadromuz tarafından titizlikle yapılıyor ve birden çok tarafı olan bu sürecin, daha hızlı bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlıyoruz. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gayrimenkul projelerinize yönelik olarak
• Mevcut durumda yer alan arsa veya binanın şerefiyelendirilmesi,
• Proje sonrası oluşacak yeni bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi,
• Bağımsız bölümlerin hak sahiplerine doğru ve adil bir şekilde dağılımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İncele

İhale Danışmanlığı

İhale danışmanlığı, teklif vermek isteyen kuruluşlara yönelik çeşitli hizmetler sunan bir hizmettir. İhaleye en fazla konu olan sektörlerden biri olan gayrimenkul alanındaki deneyimimizi, mali ve finansal analizlerle destekleyerek büyük yatırım kararları almanızda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İhale Danışmanlarımız, her bir ihalenin gereksinimlerini anlamanıza ve etkili ve rekabetçi bir teklif oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca doğru, bilgilendirici ve ilgi çekici bir ihale içeriği hazırlamanıza yönelik destek vermekteyiz.

İhale süreçlerinin uzun, stresli ve karmaşık olduğu düşünülürse, uzmanlarımızdan bu konuda alacağınız danışmanlık hizmeti, süreci kolaylaştıracak ve başarıyı arttıracaktır. İhale danışmanlarımız, ihaleleri sizin için filtreler, yeni fırsatlar bulmanıza ve en iyi fırsatları seçmenize yardımcı olacaklardır.

Ayrıca, gelecekteki rekabete dayalı ihalelere nasıl teklifler vermeniz gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunurlar. Sahip olduğumuz deneyimlerle fırsatların, sorunların ve risklerin belirlenmesine yardımcı olurlar. İleriki işleriniz için düzeltme ve hazırlıklar yapmanızı, rekabetçi ihalelerin içerdiği karmaşık sorunları anlamanıza ve strateji belirlemenize yardımcı oluyoruz.

İncele

Fizibilite Analizi

Fizibilite Analizi Gayrimenkul projeleri, farklı konseptlerde farklı hedef kitlere hitap eden bir yatırım aracıdır. Bu projeler, gayrimenkul geliştirme, arazi geliştirme ve bina yapımına ilişkin birçok aktiviteyi içermektedir. Beklentilerin çok hızlı değişiyor olması ve gayrimenkul yatırım sürecinin kompleks bir yapıya sahip olması, yatırım öncesi ayrıntılı fizibilite çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan projelerin ölçekleri büyüdükçe, buna bağlı olarak riskleri de orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle risklerin azaltılması için proje öncesinde yapılan çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır. ARGE Değerleme olarak, Fizibilite analizi hizmetimiz kapsamında, gayrimenkul projelerinize yönelik yasal, teknik ve finansal açıdan analizler gerçekleştiriyor, projenin geri ödeme süresi, karlılığı ve risklerini kapsayan analizler gerçekleştiriyoruz. Projenin kapsamının net olarak belirlenmesiyle başlayan bu süreçte, projenizin yapılmaya değer olup olmadığı, maliyetlerinin uygunluğunu araştırıyoruz. Projenize ilişkin teknolojik altyapı, yatırım yerinin incelenmesi, yatırım maliyeti ve proje fikrinin pazar durumu gibi belirleyicileri inceleyip size raporluyoruz. Bu bilgiler aynı zamanda, projenizin finansman sağlamasına da yardımcı olmaktadır.

İncele

Makine Değerleme

Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş ortamında, şirketler için, makine ekipmanlarının piyasa değerlerinin hızlı bir biçimde doğru olarak belirlenmesi büyük önem kazanmıştır. ARGE olarak bu konuya büyük önem verdiğimizi belirterek, Makine ve Ekipman Değerleme ile ilgili olarak alanında deneyimli, uzman Makine Mühendislerimiz, müşterinin amacına uygun değerleme yöntemlerini kullanarak, güncel veritabanı destekli değerleme raporu hazırlamaktadırlar. Makine değerleme çalışmalarının amacı, bir kuruluştaki tüm ekipman ve makinelerin piyasa değerini belirlemektir. Bu bilgiler, maliyet-fayda analizi ve indirgenmiş nakit akışı yöntemi gibi genel kabul görmüş değerleme yöntemleri aracılığıyla elde edilir. Bu sürecin amacı, stratejik karar vericileri makinelerin piyasa değeri hakkında bilgilendirmektir. Makinelerin fiyatı belirlendikten sonraki adım, mevcut duruma uygun strateji ve gelecek planlarının yapılmasıdır. Makine Değerleme hizmetimiz kapsamında endüstriyel makinelerin piyasa değerini belirlemekteyiz. Bu yapılırken, makinaların kullanım şekli, süresi ve parasal değerleri göz önünde bulundurulur. Fotoğraflar çekilir, ekipman envanteri çıkarılır ve gerekli veriler toplanır. Ayrıca, makinelerin bakım seviyesini gösteren servis kayıtları da istenir. Değerleme süreci teknolojik, işlevsel ve fiziksel amortismanı da içerir. Makine değerleme biçme süreci, finansman sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda, alanında uzman profesyonellerimizce değerlendirmenin amacı tanımlanmakta ve en uygun değerleme yaklaşımı seçilmektedir. Ekspertiz tamamlandıktan sonra makinelerin piyasa değerini listeleyen kapsamlı bir rapor düzenlenmektedir. Raporun tamamlanmasının ardından işletme sahibi, işinin değeri hakkında daha net bir fikre sahip olur. İhtiyaçlara bağlı olarak değerleme raporları çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu raporların ana kullanımları alanları arasında ticari işletme rehni, ortak ortaklığa katılım veya ortaklığın ortadan kaldırılmasını sayabiliriz. Bir şirketin makine değerlemesi, bir varlığı satmasına veya satın almasına yardımcı olmak için de kullanılabilir. Makine değerleme ile ayrıntılı raporlar sunmanın yanı sıra gelecekteki büyüme potansiyelide de değerlendirilebilmektedir.

İncele

Pazar Araştırması

Pazar araştırması, gayrimenkul piyasasında yapılacak yatırımların yönünün tespit edilmesi ve yatırımın hedeflenen kar potansiyeline ulaşması için oldukça önemli ve gereklidir. Nitelikli ve zaman alan bir çalışma olan Pazar Araştırması süreçleriniz, alanında tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleştirilmektedir. Pazar Araştırması çalışmamız yatırımın yer alacağı pazarın demografik ve ekonomik özellikleri, gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, rakip analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentiler gibi bilgileri içermektedir.

Pazar analizi hizmetimiz kapsamında yapılmakta olan veya planlanan büyük ölçekli projeleri inceliyor, bölgesel analiz yapıyor, bölgenin stokları ve potansiyellerine ilişkin bilgiler sunuyoruz. Yatırımlarınız için iş yeri, ofis gibi ticari yerler ve rezidans, plaza gibi karma proje türlerini sizler için analiz ediyoruz. Bölgedeki gayrimenkul yatırım imkanlarının Swot analizini yapıyor, sundukları fırsatları, cazip yönlerini ve eksikliklerini; bölgenin arz/talep durumuyla birlikte oraya koyuyoruz.

İlgili kanun ve gayrimenkul mevzuatlarının yanı sıra bölgenin imari plan ve teamüllerini göz önünde bulundurmaktayız. Konusunda uzman mimar, mühendis, şehir planlamacı ve gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın rol aldığı Pazar araştırmalarımızla yatırım kararlarınıza yön veriyoruz.

İncele

Proje Değerleme

Bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığını belirlemek için proje değerlemesi yapılmalıdır. Bir projeyi değerlendirmek için kullanılan farklı metrikler arasında maliyet, fayda, süre ve işin aciliyeti vardır. Bir projenin yatırım getirisinin karlılığı, dahili getiri oranı, net bugünkü değer veya geri ödeme süresi kullanılarak belirlenebilir. Proje değerlemesinde en temel yöntem, geri ödeme süresinin hesaplanmasıdır. Geri ödeme süresi, bir yatırımın kendini amorti etmesi için gereken sürenin bir ölçüsüdür ve proje değerlendirilirken dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Bu süre, yöneticilerin bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olur. Geri ödeme süresi ne kadar uzun olursa, yatırımın getirisi o kadar düşük olabilir. Varlığın değerini tahmin etmek için bir opsiyon fiyatı kullanır. Özellikle projenin faydalarının maliyetinden daha fazla olduğu bir projeyi değerlendirmek için kullanışlı bir yöntemdir. Bir projenin değeri, indirgenmiş nakit akışı analizi kullanılarak da ölçülebilir. Bu yöntemde, bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığını belirlemek için birim zaman başına fiyatı kullanır. Yöntem, hangi projelerin seçilip, hangilerinin reddedileceğine karar vermenize yardımcı olabilir. Bir projenin değerini belirlemek için çeşitli kriterler kullanılır. Örneğin, bir projenin değeri, projenin indirgenmiş nakit akışı üzerinden belirlenebilir. Bir işletme için nakit akışı, sermayenin, zamanın, uzmanlığın ve riskin mevcudiyetine bağlı olarak pozitif veya negatif bir sayı olarak tahmin edilebilir. Finansallara ek olarak, sermaye kısıtlamaları kullanılarak da hesaplanabilir. ARGE Değerleme olarak projelerinizin değerini belirlemek için çok sayıda varsayım ve tahminleme yöntemini birlikte kullanıyoruz. Projelerinizin değerlemesi yapacağımız analizlere, mali planlarınıza ve bazı anahtar parametrelere duyarlıdır. Projeleriniz için kredi taleplerinizde elinizi güçlendirecek ve sürecinizi kolaylaştıracak gerekli deyatları raporluyoruz. Uzman ekibimiz tarafından hazırlayacağımız proje değerleme raporları projelerinizin mali açıdan uygun olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Raporlarda borç/özsermaye oranı, projenin karlı olması için gereken süre ve sermaye kısıtlamaları gibi bir çok önemli ölçüte yer verilmektedir.

İncele

Sanayi Tesisi Değerleme

Sanayi tesisleri olarak nitelendirilen gayrimenkuller tedarikçilerini ve enerji üretimini de içinde barındıran entegre bir üretim kompleksi olabileceği gibi, farklı üretim birimlerini barındıran Organize Sanayi Bölgeleri de olabilir. Ayrıca fabrikalar, imalathaneler, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri, limanlar ve lojistik tesisler bu kapsamda değerlendirilir. Alım-satım piyasasında endüstriyel tesis değerlemesi genellikle zorlu bir süreçtir. Bu süreç, varlıkların güvenilirliğinin yanı sıra işletmenin gelecekteki potansiyelini de dikkate almalıdır. Aksi takdirde, uzun vadede bir yükümlülük haline gelecek bir varlık için fazla ödeme yapabilir. Tesis değerleme sürecinin en önemli noktası, endüstriyel varlıkların nasıl objektif bir şekilde değerleneceğini bilmektir. İyi bir endüstriyel tesis değerlemesi, gayrimenkul, makine ve teçhizat, bina değerleri ve arazi değerlerini içerir. Bir endüstriyel tesis değerlemesi farklı amaçlar için kullanılabilir. Yatırımcılar ve borç verenler, satıldıklarında varlıklarının değerinin ne olabileceğini bilmek isterler. Endüstriyel tesis değerlemesi, satılması planlanan veya kredi teminatı için kullanılacak varlıkların değerinin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi için önemli bir süreçtir. Profesyonel bir değerleme firması olan ARGE Değerleme, paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlayacak kapsamlı ve doğru bir rapor oluşturmak için müşteri bazlı çalışma yapmaktadır. Akredite değerleme uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerleme raporlarımız, yatırımlarınızın getirisini arttırmanıza ve doğru teklifin hangisinin olacağını belirlemenize yardımcı olur. ARGE Değerlemenin İşletme, Endüstri ve Makine Mühendislerinden oluşan profesyonel ekibi, sektördeki tecrübesi ile sanayi tesislerinin değer tespit çalışmalarında sizlere hizmet sunmaktadır. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, işletmelerinin varlıklarının mevcut ve gelecekteki piyasa değerini anlamalarına, makine ekipman satarken ve satın alırken daha doğru karar vermelerine ve varlıklarına ilişkin risklerini anlamalarına yardımcı olmaktayız.

İncele

Teminat Değerleme

Teminat değerlemesi, kredi sürecinin önemli bir parçasıdır ve borç verenin borçluya ödünç verebileceği para miktarının bir belirleyicidir. Borç verenler ne kadar teminat talep edeceklerine karar verirken, piyasa koşulları da dahil olmak üzere bir çok faktörü göz önünde bulundururlar. Teminat değerlemesi için kullanılan yöntemler, farklı varlık türleri için farklılık gösterir. ARGE Değerleme olarak, finans kuruluşlarının sağlamayı öngördükleri kredilere karşılık almayı planladıkları gayrimenkul teminatlarının değer-risk analizlerini gerçekleştiriyoruz. Farklı türde taşınmazlar ve bu taşınmazlara bağlı hak ve yükümlülükler ile makine ve teçhizat gibi varlıklar için Teminat Değerleme hizmetleri sunmaktayız. Bu noktada, Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarına ve şirketlerine teminat değerleme hizmeti de vermekteyiz.

İncele

Yabancı Kişiler için Değerleme

Yabancı Uyruklu Kişiler için Değerleme ARGE Değerleme olarak, yabancıya gayrimenkul satışı işlemlerinde gayrimenkullerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde, fiziksel ve ekonomik güncel durumlarını ve gelir getirme potansiyellerini analiz etmekteyiz. Söz konusu değerleme işlemlerini çok kısa sürelerde, doğru bir şekilde ve tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri içinde yapmaktayız. 22.10.2020 tarihinde yayınlanan 2020/5(1905) sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere alıcı veya satıcı taraf oldukları tüm satış işlemleri için taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Deneyimli personelimizin hazırladığı raporlar kanunların gerektirdiği bu şartlara uygun olarak ve mesleki etik ve ahlak kuralları çerçevesinde hazırlanmaktadır. Değerleme, gayrimenkulün değerini belirlemek amacıyla yapılır. Bir mülkün değeri piyasa değeriyle orantılı olmalıdır. Mülkün müşterek mülkiyeti varsa, alıcı ve satıcı, ortaklardan biri mülkiyete dayalı olarak değeri değiştirmeye çalışabilir. Gayrimenkul değeri belirlendikten sonra yabancı uyruklu için değerleme süreci devam edecektir. İlk adım, mülkün daha önce değerlemeden geçip geçmediğini teyit etmektir. Önceki değerleme sonuçları incelenir. Ayrıca, çoklu değerlemelerde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kira endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi veya diğer herhangi bir ulusal endeks esas alınabilir. ARGE Değerlemenin alanında deneyimli personelleriyle yabancıların gayrimenkul edinimlerinde Pazar analizi, risk analizi, kira bedeli tespiti, alım danışmanlığı gibi bir çok hizmeti sunmaktayız.

İncele

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı hizmeti, bir komisyonculuktan tamamen farklıdır. Bir komisyoncu müşterinin talimatlarına göre hareket ederken, bir yatırım danışmanı müşteriye çeşitli yatırım seçenekleriyle ilgili riskler konusunda tavsiyelerde bulunur. Örneğin, yatırımcıların risklere maruz kalma ihtimalini en aza indirmek için müşterinin varlıklarını çeşitlendirmeyi önerebilir. Yatırım danışmanlığı hizmetimiz, bireylerin ve işletmelerin bir yatırım stratejisi geliştirmelerine profesyonel destek verdiğimiz alanımızdır. Bu kapsamda müşterilerimizin finansal verilerini ve portföylerini inceleyerek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek stratejiler belirlemekteyiz. Müşterilerimizin yatırımlarını aktif dinamik olarak izlemekte ve ihtiyaçlara göre stratejilerini revize etmekteyiz. Yatırım danışmanlarımız, yatırımlarınızı belirlemenize, yatırımlara ilişkin doğru kararlar vermenize ve finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Vergi yükleriniz hakkında sizi bilgilendirir ve net getirilerinizi etkileyebilecek olası riskleri ve diğer faktörleri açıklar.

İncele

Hukuksal Danışmanlık

Kişilere veya kurumlara giderici ya da önleyici hukuki desteği sağlayan kişilere ve kurumlara, hukuk danışmanı demektedir. Hukuki danışmanlık sağlayan kişiler ya da kurumlar, yaşanmış, yaşanıyor veya yaşanması beklenen olaylar ile ilgili hukuki konularda önerici ve giderici yardımı sağlamaktır. Hukuksal danışmanlık, konulara, kişi ve kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Sözleşmeye göre değişiklik gösteren, hukuki danışmanlık hizmeti değişiklik gösterse de belli görev ve sorumluluklara sahiptir; Sözleşmenin kapsamındaki her türlü hukuki konularda danışmanlık yaparak, konulara açıklık getirmeye çalışmak, Hukuk danışmanına danışanlar, herhangi bir adım atmadan önce hukuki anlamda bilgilendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçebilmek, Hukuki raporlama, vergi davaları, şirket ve şahısların hukuki işlemlerinin yerine getirilmesi, İnceleme hizmetlerinin yapılması, Danışanların, dava, icra veya şikayet gibi hukuki konularda, hukuki süreci takip ederek, danışanlarına bilgi vermek, gibi birçok görev ve sorumluluk taşıyan hukuki danışmanlar; ceza hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku gibi hukuk alanlarını bilmeleri gerekmektedir. Arge Değerleme’de profesyonel ve tecrübeli bireyler tarafından hukuksal danışmanlık sağlanmaktadır.  Hukuki danışmanlık, yaşanılan bir olay içinde olabilir ya da yaşanacak olayların önüne geçmek içinde olabilmektedir. Her iki durumda da hukuksal danışmanlık alınması önem arz etmektedir. Yaşanması mümkün olan olaylar için daha önceden danışmanlık alarak, müdahale edebilirsiniz. Ayrıca yaşanmış olaylar içinde bilgi alarak, süreci bilerek ilerleyebilirsiniz. Hukuksal danışmalık, her iki durumda da ciddiyet taşımaktadır. Ticari, sosyal, ailevi, sözleşmeye dayalı veya idari gibi her türlü konular için ayrı ayrı hukuk kuralları vardır. Her konunun kendine ait hakları vardır. Eğer sürecin veya kuralların ihlali sonucunda kişinin hakkı kayba uğramaktadır. Hukuki danışmanlık alan kişiler, süreç hakkında bilgi sahibi olduklarından dolayı hakları kayba uğramaz ve danışman için ihlallerin, olumsuz sonuçlarının önüne geçilmektedir.

İncele