Makine Değerleme

Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş ortamında, şirketler için, makine ekipmanlarının piyasa değerlerinin hızlı bir biçimde doğru olarak belirlenmesi büyük önem kazanmıştır. ARGE olarak bu konuya büyük önem verdiğimizi belirterek, Makine ve Ekipman Değerleme ile ilgili olarak alanında deneyimli, uzman Makine Mühendislerimiz, müşterinin amacına uygun değerleme yöntemlerini kullanarak, güncel veritabanı destekli değerleme raporu hazırlamaktadırlar. Makine değerleme çalışmalarının amacı, bir kuruluştaki tüm ekipman ve makinelerin piyasa değerini belirlemektir. Bu bilgiler, maliyet-fayda analizi ve indirgenmiş nakit akışı yöntemi gibi genel kabul görmüş değerleme yöntemleri aracılığıyla elde edilir. Bu sürecin amacı, stratejik karar vericileri makinelerin piyasa değeri hakkında bilgilendirmektir. Makinelerin fiyatı belirlendikten sonraki adım, mevcut duruma uygun strateji ve gelecek planlarının yapılmasıdır. Makine Değerleme hizmetimiz kapsamında endüstriyel makinelerin piyasa değerini belirlemekteyiz. Bu yapılırken, makinaların kullanım şekli, süresi ve parasal değerleri göz önünde bulundurulur. Fotoğraflar çekilir, ekipman envanteri çıkarılır ve gerekli veriler toplanır. Ayrıca, makinelerin bakım seviyesini gösteren servis kayıtları da istenir. Değerleme süreci teknolojik, işlevsel ve fiziksel amortismanı da içerir. Makine değerleme biçme süreci, finansman sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda, alanında uzman profesyonellerimizce değerlendirmenin amacı tanımlanmakta ve en uygun değerleme yaklaşımı seçilmektedir. Ekspertiz tamamlandıktan sonra makinelerin piyasa değerini listeleyen kapsamlı bir rapor düzenlenmektedir. Raporun tamamlanmasının ardından işletme sahibi, işinin değeri hakkında daha net bir fikre sahip olur. İhtiyaçlara bağlı olarak değerleme raporları çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu raporların ana kullanımları alanları arasında ticari işletme rehni, ortak ortaklığa katılım veya ortaklığın ortadan kaldırılmasını sayabiliriz. Bir şirketin makine değerlemesi, bir varlığı satmasına veya satın almasına yardımcı olmak için de kullanılabilir. Makine değerleme ile ayrıntılı raporlar sunmanın yanı sıra gelecekteki büyüme potansiyelide de değerlendirilebilmektedir.


Teklif Alın

Hizmetlerimiz hakkında teklif almak için aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

Makine değerleme, bir makinenin veya ekipmanın piyasa değerini belirlemek için yapılan bir değerlendirme sürecidir. Bu süreç, bir makinenin satış değerini, kullanım ömrünü, işlevselliğini ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak objektif bir değerleme raporu oluşturmayı amaçlar.

Makine değerleme, birçok durumda önemli bir rol oynar:

 • Satın alma veya satış işlemleri: Makine değerleme, bir makinenin adil bir piyasa değerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu, satın alma veya satış işlemlerinde doğru fiyatlandırma sağlar.

 • Sigorta: Sigorta şirketleri, makine değerlemesi yaparak bir makinenin sigorta değerini belirler. Bu, bir hasar durumunda uygun tazminatın sağlanmasına yardımcı olur.

 • Kredi başvuruları: Bir şirket, makine değerlemesi yaparak varlıklarını belgeleyebilir ve kredi başvurularında kullanabilir. Bu, kredi alım sürecinde güvenilirlik sağlar.

 • Vergi beyannamesi: Makine değerlemesi, bir şirketin mali beyanname sürecinde doğru varlık değerlerini belirlemesine yardımcı olur.

Makine değerleme genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Varlık incelemesi: Değerleme uzmanı, değerlemeye tabi tutulacak makineyi detaylı bir şekilde inceler. Makinenin fiziksel durumu, teknik özellikleri, işlevselliği ve diğer faktörler değerlendirilir.

 2. Piyasa araştırması: Değerleme uzmanı, benzer makine ve ekipmanların piyasa değerlerini araştırır. Satış verilerini analiz eder ve mevcut piyasa trendlerini göz önünde bulundurur.

 3. Değerleme yöntemleri: Değerleme uzmanı, farklı değerleme yöntemlerini kullanarak makinenin değerini hesaplar. Bu yöntemler arasında maliyet yöntemi, karşılaştırma yöntemi ve gelir yöntemi bulunabilir.

 4. Raporlama: Değerleme uzmanı, değerleme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlar. Rapor, makinenin değerini, değerlendirme yöntemlerini ve kullanılan verileri ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Makine değerlemesi için aşağıdaki uzmanlardan destek alınabilir:

 • Makine mühendisleri: Makinenin teknik özelliklerini ve işlevselliğini değerlendirebilirler.

 • Değerleme uzmanları: Makine değerleme konusunda uzmanlaşmış profesyoneller, piyasa analizi ve değerleme yöntemlerinde deneyime sahiptir.

 • Endüstri uzmanları: Belirli bir sektörde uzmanlaşmış kişiler, sektörel piyasa trendlerini ve makine değerlemesi için özel faktörleri değerlendirebilirler.

 • Finansal analistler: Finansal analiz yeteneklerine sahip uzmanlar, değerleme raporlarında finansal göstergeleriSoru 5: Makine değerlemesi için hangi faktörler göz önünde bulundurulur?
  Cevap 5: Makine değerlemesi yapılırken aşağıdaki faktörler genellikle göz önünde bulundurulur:

 • Makinenin fiziksel durumu: Makinenin mekanik, elektriksel ve işlevsel durumu değerlendirilir. Herhangi bir hasar, eskime veya çalışma performansındaki sorunlar dikkate alınır.

 • Teknik özellikler: Makinenin teknik özellikleri, üretim kapasitesi, ölçüm birimleri ve diğer özellikleri değerlendirilir. Bu faktörler, makinenin performansını ve kullanım esnekliğini etkileyebilir.

 • Makinenin yaşı ve kullanım ömrü: Makinenin üretim yılı, kullanım süresi ve beklentileri doğrultusunda kalan kullanım ömrü göz önünde bulundurulur. Makinenin yaşına bağlı olarak değeri etkilenebilir.

 • Piyasa talebi ve trendler: Benzer makine ve ekipmanların piyasa talebi ve trendleri araştırılır. Talebin artması veya azalması, makinenin değerini etkileyebilir.

 • Yedek parça ve bakım maliyetleri: Makineye ilişkin yedek parça bulunabilirliği, maliyeti ve bakım gereksinimleri değerlendirilir. Bu faktörler, makineyi işletme maliyetleri açısından etkileyebilir.

 • Ekonomik faktörler: Ekonomik koşullar, enflasyon oranı, faiz oranları gibi faktörler, makine değerlemesine etki edebilir. Değerleme uzmanları, bu faktörleri dikkate alarak gelecekteki değerleri tahmin etmeye çalışırlar.

 • Rekabet durumu: Benzer makine ve ekipmanların rekabet durumu göz önünde bulundurulur. Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde değerler daha düşebilirken, rekabetin daha az olduğu bir sektörde değerler yüksek olabilir.