Pazar Araştırması

Pazar araştırması, gayrimenkul piyasasında yapılacak yatırımların yönünün tespit edilmesi ve yatırımın hedeflenen kar potansiyeline ulaşması için oldukça önemli ve gereklidir. Nitelikli ve zaman alan bir çalışma olan Pazar Araştırması süreçleriniz, alanında tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleştirilmektedir. Pazar Araştırması çalışmamız yatırımın yer alacağı pazarın demografik ve ekonomik özellikleri, gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, rakip analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentiler gibi bilgileri içermektedir.

Pazar analizi hizmetimiz kapsamında yapılmakta olan veya planlanan büyük ölçekli projeleri inceliyor, bölgesel analiz yapıyor, bölgenin stokları ve potansiyellerine ilişkin bilgiler sunuyoruz. Yatırımlarınız için iş yeri, ofis gibi ticari yerler ve rezidans, plaza gibi karma proje türlerini sizler için analiz ediyoruz. Bölgedeki gayrimenkul yatırım imkanlarının Swot analizini yapıyor, sundukları fırsatları, cazip yönlerini ve eksikliklerini; bölgenin arz/talep durumuyla birlikte oraya koyuyoruz.

İlgili kanun ve gayrimenkul mevzuatlarının yanı sıra bölgenin imari plan ve teamüllerini göz önünde bulundurmaktayız. Konusunda uzman mimar, mühendis, şehir planlamacı ve gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın rol aldığı Pazar araştırmalarımızla yatırım kararlarınıza yön veriyoruz.


Teklif Alın

Hizmetlerimiz hakkında teklif almak için aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

Pazar araştırması, bir ürünün veya hizmetin pazarını, tüketici davranışlarını, talep ve rekabet durumunu incelemek için yapılan sistematik bir süreçtir. Bu araştırma, şirketlere bir pazardaki fırsatları ve riskleri değerlendirmeleri, müşteri ihtiyaçlarını anlamaları ve stratejik kararlar almaları konusunda temel veriler sağlar.

Pazar araştırması, şirketler için birçok önemli fayda sağlar:

 • Müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamak: Pazar araştırması, müşterilerin ne istediğini, hangi ürün veya hizmet özelliklerinin önemli olduğunu ve hangi fiyat noktalarının kabul edilebilir olduğunu belirlemek için kullanılır.

 • Rekabet analizi: Pazar araştırması, rakiplerin kimler olduğunu, ürün veya hizmetlerinin nasıl olduğunu, fiyatlandırma stratejilerini ve pazar paylarını anlamak için kullanılır. Bu bilgiler, rekabet avantajı sağlamak ve farklılaşma stratejileri geliştirmek için önemlidir.

 • Pazar fırsatlarını belirlemek: Pazar araştırması, yeni pazar segmentlerini, büyüme potansiyeli olan bölgeleri veya yeni ürün fikirlerini tespit etmek için kullanılır. Bu şekilde şirketler, pazardaki fırsatları değerlendirerek büyümeyi hedefleyebilirler.

 • Stratejik kararlar almak: Pazar araştırması, şirketlerin stratejik kararlar alırken sağlam verilere dayanmalarını sağlar. Ürün geliştirme, pazar genişletme, fiyatlandırma politikaları gibi kararlar, pazar araştırması sonuçlarına dayandırılarak daha doğru bir şekilde yapılabilir.

Pazar araştırması genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Araştırma hedeflerini belirleme: Araştırmanın amacı, hedefleri ve soruları netleştirilir. Hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve hangi konuların araştırılacağı belirlenir.

 2. Veri toplama yöntemini belirleme: Pazar araştırması için çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılabilir. Bunlar arasında anketler, mülakatlar, odak grupları, gözlem ve ikincil kaynak analizi bulunabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, araştırma hedeflerine ve bütçeye bağlı olarak belirlenir.

 3. Örneklem seçimi: Araştırma için temsilci bir örneklem seçilir. Bu, genel popülasyonu temsil edecek şekilde uygun büyüklükte ve karakteristikteki katılımcıların seçilmesini içerir.

 4. Veri toplama: Veri toplama yöntemine göre, anketler yapılır, mülakatlar gerçekleştirilir veya diğer veri toplama yöntemleri uygulanır. Verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde toplandığından emin olunur.

 5. Veri analizi: Toplanan veriler analiz edilir. İstatistiksel yöntemlerve veri analizi aracılığıyla elde edilen veriler değerlendirilir. Bu aşamada, pazar trendleri, müşteri tercihleri, rekabet analizi gibi konular incelenir ve anlamlı sonuçlar çıkarılır.

 6. Bulguları raporlama: Araştırma sonuçları, rapor haline getirilir ve ilgili paydaşlara sunulur. Rapor, pazar analizini, bulguları, önerileri ve stratejik kararları içermelidir.

Pazar araştırması için çeşitli veri kaynakları kullanılabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Birincil veriler: Birincil veriler, araştırmacılar tarafından doğrudan toplanan verilerdir. Anketler, mülakatlar, odak grupları gibi yöntemlerle elde edilen veriler birincil verilere örnektir. Bu veriler, doğrudan araştırma hedeflerine yönelik olarak toplanır.

 • İkincil veriler: İkincil veriler, daha önceden başka amaçlarla toplanmış verilerdir. İnternet, kamu kaynakları, endüstri raporları, ticari veritabanları gibi kaynaklardan elde edilebilir. Bu veriler, pazar trendleri, demografik bilgiler, rekabet analizi gibi konularda bilgi sağlar.

 • Gözlem verileri: Gözlem verileri, insan davranışını doğrudan gözlemleyerek elde edilen verilerdir. Örneğin, bir mağazada müşteri davranışlarını gözlemleyerek elde edilen veriler, gözlem verileridir.

 • Sosyal medya analizi: Sosyal medya platformları, müşteri görüşlerini, geri bildirimleri ve trendleri takip etmek için kullanılabilir. Sosyal medya analizi, müşteri memnuniyeti, marka algısı, ürün değerlendirmeleri gibi bilgileri sağlar.

 • Pazar araştırma şirketlerinin veritabanları: Pazar araştırma şirketleri, genellikle sektörlere özgü veritabanlarına sahiptir. Bu veritabanları, pazar araştırması için önceden toplanmış verileri içerir ve pazardaki eğilimleri, talepleri ve rekabeti analiz etmek için kullanılabilir.