Fizibilite Analizi

Fizibilite Analizi Gayrimenkul projeleri, farklı konseptlerde farklı hedef kitlere hitap eden bir yatırım aracıdır. Bu projeler, gayrimenkul geliştirme, arazi geliştirme ve bina yapımına ilişkin birçok aktiviteyi içermektedir. Beklentilerin çok hızlı değişiyor olması ve gayrimenkul yatırım sürecinin kompleks bir yapıya sahip olması, yatırım öncesi ayrıntılı fizibilite çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan projelerin ölçekleri büyüdükçe, buna bağlı olarak riskleri de orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle risklerin azaltılması için proje öncesinde yapılan çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır. ARGE Değerleme olarak, Fizibilite analizi hizmetimiz kapsamında, gayrimenkul projelerinize yönelik yasal, teknik ve finansal açıdan analizler gerçekleştiriyor, projenin geri ödeme süresi, karlılığı ve risklerini kapsayan analizler gerçekleştiriyoruz. Projenin kapsamının net olarak belirlenmesiyle başlayan bu süreçte, projenizin yapılmaya değer olup olmadığı, maliyetlerinin uygunluğunu araştırıyoruz. Projenize ilişkin teknolojik altyapı, yatırım yerinin incelenmesi, yatırım maliyeti ve proje fikrinin pazar durumu gibi belirleyicileri inceleyip size raporluyoruz. Bu bilgiler aynı zamanda, projenizin finansman sağlamasına da yardımcı olmaktadır.


Teklif Alın

Hizmetlerimiz hakkında teklif almak için aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

Fizibilite analizi, bir projenin veya işletmenin gerçekleştirilebilirliğini ve ekonomik olarak kazançlı olup olmadığını değerlendirmek için yapılan bir çalışmadır. Fizibilite analizi, proje veya işletme için teknik, ekonomik, hukuki ve finansal faktörleri değerlendirerek riskleri ve fırsatları belirlemeyi amaçlar.

Arge değerleme şirketi için fizibilite analizi, yeni bir Ar-Ge projesi veya işletme kurma sürecinde doğru kararlar almak için önemlidir. Fizibilite analizi, projenin teknik ve maliyet etkinliğini değerlendirerek potansiyel riskleri ve getirileri ortaya koyar. Ayrıca, projenin başarılı olma olasılığını değerlendirerek yatırımcılar ve paydaşlar için güven oluşturur.

Fizibilite analizi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Proje hedeflerinin belirlenmesi: Analiz yapılacak projenin hedefleri ve beklenen sonuçları netleştirilir.

 2. Pazar araştırması: Projenin hedef pazarının büyüklüğü, rekabet durumu, talep ve trendler gibi faktörler araştırılır.

 3. Teknik değerlendirme: Projenin teknik yönleri, gereksinimler, kaynaklar ve uygulanabilirlik analiz edilir.

 4. Maliyet ve gelir analizi: Proje için gereken yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve potansiyel gelirler hesaplanır.

 5. Risk analizi: Projeye ilişkin olası riskler ve bunların etkileri değerlendirilir. Risk yönetimi stratejileri geliştirilir.

 6. Finansal değerlendirme: Projeye ilişkin finansal göstergeler (örneğin, net bugünkü değer, iç getiri oranı) hesaplanarak projenin ekonomik olarak kazançlı olup olmadığı değerlendirilir.

Fizibilite analizinin sonucunda, projenin veya işletmenin gerçekleştirilebilirliği hakkında bir değerlendirme yapılır. Analiz sonucunda elde edilen bilgiler, projenin devam etmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi gibi kararların alınmasına yardımcı olur. Ayrıca, projenin maliyetleri, getirileri ve riskleri hakkında detaylı bir görünüm sunar ve yatırımcılar veya finansal kurumlarla iletişimde kullanılabilir.

Fizibilite analizi için aşağıdaki uzmanlardan destek alınabilir:

 • İşletme uzmanları: İşletme stratejisi, pazarlama, finans ve operasyonel konularda uzmanlık sunabilirler.

 • Mühendisler: Teknik değerlendirme ve projenin teknik yönleri hakkında bilgi ve deneyim sağlayabilirler.

 • Mali uzmanlar: Maliyet ve gelir analizi, finansal değerlendirme ve risk analizi gibi konularda uzmanlıkları vardır.

 • Hukuk danışmanları: Yasal düzenlemeler, lisanslar, patentler ve diğer hukuki konular hakkında rehberlik edebilirler.

 • Pazar araştırmauzmanları: Pazar araştırması yaparak projenin hedef pazarını, rekabet durumunu ve talep trendlerini analiz ederler.