Biz Ne Yapıyoruz ?

ARGE Değerleme olarak, uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Şirketimizde, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Kadastro Uzmanı, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimari, Ekonomist gibi farklı disiplinlerden CMB (Sermaye Piyasası Kurulu) lisansı olan değerleme uzmanları bulunmaktadır.

Gayrimenkullerin her türlü taşınmaz mallarının yerinde incelenmesi ve değerlerinin belirlenmesi için değerleme raporları hazırlanması,
Makine ve teçhizat gibi taşınır malların yerinde incelenerek değerleme raporlarının hazırlanması,
Banka kredi süreçlerine konu olan taşınmazlar ve taşınır malların değerleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Gayrimenkul geliştirme ve yatırım projelerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
Kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
Şirketlerin birleşme, devir ve satın alma süreçlerinde varlıklarındaki gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi,
Kiralama işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi,
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin değerleme işlemlerinin yapılması,
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların değerleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Sigorta şirketlerinin uzmanlık işlemlerinin yürütülmesi,
Mahkemelerin talep ettiği tüm uzmanlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Mevcut adil değerlere uygun olarak her türlü gayrimenkulün kira değerinin belirlenmesi gibi işlemlerin yapılması.